Disclaimer

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stukadoors- en Afbouwbedrijf gebroeders De Ruiter aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Het feit dat mogelijk websites van derden via links op deze website kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites door ons worden aanbevolen of zijn goedgekeurd. Stukadoors- en Afbouwbedrijf gebroeders De Ruiter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze website komen toe aan Stukadoors- en Afbouwbedrijf gebroeders De Ruiter. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stukadoors- en Afbouwbedrijf gebroeders De Ruiter.

De afbeeldingen en foto's zijn eigendom van Stukadoors- en Afbouwbedrijf gebroeders De Ruiter.

De website kan het best bekeken worden met een resolutie van 1024 bij 768 pixels. Met minder pixels zal de site minder goed leesbaar zijn.

Design: kpbg.nl